Hvordan gør man?

Ladning
Man starter hjemmefra med at afmåle det krudt, hver skud kræver. I instruktionsbogen til våbenet står den anbefalede mængde krudt i gram eller grains.

Har man ikke disse data kan bruge følgende formler (”lånt” fra LNTRADE.DK’s hjemmeside (men de virker!)):

Pistoler/revolvere:
0,1 gram krudt pr. millimeter kaliber, (max.ladning + 0,4 gram )

Rifler:
0,25 gram krudt pr. millimeter kaliber, (max.ladning + 0,6 gram )

Har man ikke selv en vægt spørger man en, der har om, hvor meget den givne mængde krudt fylder i for eksempel et 38, 357 eller 9mm. hylster, som man så saver af og bruger til målebæger. (En målemetode nogen hånligt kalder ”afmåling med en våd hundelort” men det VIRKER!)

Krudtet fyldes over i et plastrør med låg og så er man klar til at drage af. Der går 13 skud på en skydning.

Enkeltskuds-perkussionsvåben:
Man starter med at skyde en perkussionshætte af i det tomme våben for at “blæse” pistonen ren.

Våbenet holdes med mundingen opad og det afmålte krudt hældes ned i løbet (ikke kigge ned i løbet, der kan være gnister, der kan antænde krudtet og det pynter ikke på ens hårvækst eller teint!)

Man placerer nu en stoflap på mundingen og lægger kuglen ovenpå. Der er et fladt punkt fra støbningen, dette skal pege opad, så man ved, at kuglen lægges ens hver gang.

Nu fatter man ladestokken og stamper lap og kugle helt ned i løbet. Der må ikke være luft mellem krudtladning og kugle, da det kan ødelægge løbet. (lav et mærke på ladestokken, så man har en indikation af, at kuglen er i bund hver gang.)

Så vender man våbenet mod målet, er der snelle-aftræk aktiveres dette, og man spænder hanen, monterer perkussionshætten, og er klar til skud.

Flintlås-våben:
Våbenet lades lige som Enkeltskuds-perkussionsvåben.

Når skyderen er ladt vender man våbenet mod målet, er der snelle-aftræk aktiveres dette. Man løfter fængstålet og hælder en ANELSE fængkrudt i fænghætten. Hvis man bruger for meget virker det som en lunte og det forsinker tiden fra ”puff” til ”BANG”. Vip pistolen så krudtet ligger væk fra fænghullet. Så spænder man hanen og er klar til skud.

Perkussionsrevolver:
Man spænder hanen eet klik, så tromlen kan drejes frit, og vender løbet opad. Man fylder krudt i det løb, der ved næste drejning kommer ud for det stampearrangement, der er nedenunder løbet. Derpå lægger man en kugle ovenpå, drejer tromlen eet klik, og vha. ladehåndtaget trykker man kuglen så langt ned i tromlen, den kan komme. Igen må der ikke være luft mellem krudt og kugle.
Til revolvere bruger man ikke stoflapper, men bruger en kugle, der er så stor, at kanten af kammeret rasper en smal blyring af kuglen, som derved sidder fast-fast og lufttæt. Dette gentager man indtil de 5 af kamrene er ladt.
Så peger man mod målet og monterer perkussionshætter på de 5 nipler.

Der findes folk, der fylder det resterende stykke af kammeret op med fedt, eller fylder filtpropper eller majs-fnuller mellem krudt og kugle, for at undgå at skuddet skal antænde nabokammeret, men efter en lang debat på Nordisk Våbenforums debatforum, har jeg ikke fundet støtte til den teori. Indlæggene er (mere eller mindre) enige om at nabotænding opstår bagfra hvis perkussionshætterne falder af.

Dette er dog som så meget andet i denne sport tæt på en religionskrig, så i ytringsfrihedens hellige navn må man tro på, hvad man vil ;o)

Man drejer tromlen og lægger hanen ned på det tomme kammer og er klar.  

Patronladet revolver:
Lis’som med en moderne magnumrevolver, bortset fra at hver enkelt patron skal ind gennem ladelemmen da sortkrudtrevolvere ikke har sving-ud-tromle.