Velkommen til Hardsyssels Sortkrudtskytters hjemmeside

HSS Våbenkontrol

Det er ved at være tid til årets våbenkontrol.

Den afholdes på følgende datoer:
23/9-18 kl 10:00-12:00 på Vralden
27/9-18 kl 19:00-21:00 på Vralden

Til våbenkontrol skal medbringes Våbenlegitimation og alle våben.
For skytter med tilladelse til pistol og/eller revolver, skal skytten kunne dokumentere, at han/hun har været aktiv skydende med våbentypen 4 gange siden sidste kontrol, heraf skal minimum 2 være HSS stempler
Dette dokumenteres ved stempler i skyttebogen.

Dukker man ikke op til våbenkontrol, vil man miste retten til sin våbentilladelse.

Husk som minimum, at medbringe gyldig ”Tilladelse til køb af sortkrudt og fænghætter, samt fremstilling af projektiler til eget brug” til næste våbenkontrol, eller som minimum dokumentation for at ansøgning er indsendt og i gang.
Tilladelsen er afgift fri, og findes her:
https://www.politi.dk/…/vaabentill…/genopladning_og_koeb.htm

Med venlig hilsen
Christian Dalgaard
Hardsyssels Sortkrudtskytter

 

Kommende arrangementer i Hardsyssel Sortkrudtskytter:

27. oktober 2018
kl. 8.30
Intern efterårsskydning
26. juli – 29 juli 2018
Quigly skydning
6. april 2019
kl. 8.30
Intern forårsskydning

 


Resultat for Intern turnering 25. marts 2017
Klik her