Velkommen til Hardsyssels Sortkrudtsskytters hjemmeside

VÅBENKONTROL 2023 i Struer Skyttekreds og Hardsyssels sortkrudtsskytter

Våbenkontrollen foregår i lokalerne ved Vrald Odde og i kælderen på følgende datoer:

Søndag 8. oktober 10-12, Torsdag 12 oktober 19-21, søndag 22. oktober 10-12 & søndag 29. oktober 10-12

Der gøres opmærksom på at det er skytternes egen ansvar at have gennemført 6 registrerede skydninger siden sidste våbenkontrol. Kravene er beskrevet i paragraf 20 af våbencirkulæret. Man kan ikke oppebære en SKV-2 uden at leve op til disse krav.

Hvis man opbevaret våben på egen bopæl og en af følgende gør sig gældende.

  1. Personens våbenkort er udløbet.
  2. Man har en ansøgning om fornyelse af SKV-2 indsendt, men ikke modtaget et nyt våbenkort.

SKAL man kontakte Hardsyssels Sortkrudtsskytter formand på mail: HSS1878@outlook.dk

eller ved direkte henvendelse, ikke senere end 4. oktober 2023

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Hardsyssels Sortkrudtsskytter