Velkommen til Hardsyssels Sortkrudtskytters hjemmeside

Ordinær generalforsamling i Hardsyssels Sortkrudtskytter

Søndag den 23 februar 2020, kl. 08:30 i lokalerne på Vrald Odde.

Dagsorden, med udgangspunkt i vedtægter, ophængt i klubhus.

Der gøres opmærksom på at fristen for aflevering af indkommende forslag er senest 15. januar 2020. Jf. vedtægternes §6.3.

Alle forslag skal afleveres skriftlig til formanden, alternativt kan det afleveres til kassevagten på en dag hvor der er åbent i Struer Skyttekreds.

Med venlig hilsen
Hardsyssels Sortkrudtskytter