Velkommen til Hardsyssels Sortkrudtskytters hjemmeside

Kommende begivenheder

Hss efterårs skydning

lørdag d. 26/10 kl. 08.30

Generalforsamling feb. 2020

Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4) Forelæggelse af budget.
5) Indkomne forslag.
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af formand jf. 6.4
8) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant jvf. 6.4
9) Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til Forbundet af
Danske Sortkrudtskytters
repræsentantskabsmøde.
10) Valg af 2 revisorer.
11) Eventuelt.