Velkommen til Hardsyssels Sortkrudtskytters hjemmeside

Corona Lukket indtil 28/2-2021

Struer Skyttekreds forlænger nedlukning af alle aktiviteter indtil den 28. februar 2021.
Når myndighederne igen giver mulighed for opstart af aktiviteter vil det blive meldt ud på både Struer Skyttekreds hjemmeside og Facebook

Dette får også betydning for Hardsyssels Sortkrudtskytters ordinære generalforsamling i februar måned 2021. Når myndighedernes restriktioner igen muliggør gennemførelse af denne aktivitet vil foreningen annoncere dette på hjemmeside og ved opslag i klublokalerne.

Dette vil selvfølgelig blive gjort i henhold til foreningens vedtagne vedtægter, dog ikke i Februar,  med de fastsatte varsler. Medlemmerne bedes herefter hurtigst muligt indlevere forslag til formanden, så disse senest 14 dage før, kan opslås til gennemsyn i foreningens lokaler.

Bestyrelsen ser frem til at kunne afholde denne aktivitet når myndighedernes restriktioner tillader dette.

Med venlig hilsen
Hardsyssels Sortkrudtskytter