Velkommen til Hardsyssels Sortkrudtskytters hjemmeside

Ekstra ordinær Generalforsamling

Tirsdag d.  8/10-2019
Kl 18:00 på Vralden

Dagsorden:
1) Behandling af personsager.
2) Eventuelt.