Velkommen til Hardsyssels Sortkrudtsskytters hjemmeside

Hermed indkaldes til generalforsamling i Hardsyssels Sortkrudtsskytter d. 20/6-2021 kl 8:00 på Vralden

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af formand jf. 6.4.
 8. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant jvf. 6.4.
 9. Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til Forbundet af Danske Sortkrudtsskytters repræsentantskabsmøde.
 10. Valg af 2 revisorer.
 11. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Hardsyssels Sortkrudtsskytter